Tjänster

Montage

Appeltofft utför montage av följande produkter:
 • Högtrycksutrustningar
 • Inredningar 
 • Gummimattor 
 • Foderssystem 
 • Utgödsling

Service

Vi erbjuder service, underhåll och reparationer av utrustningar inom:
 • Högtrycksutrustningar 
 • Utgödslingar
 • Gödselpumpar
 • Foderutrustning

Reservdelar

Vi tillhandahåller reservdelar till följande utrustningar:
 • Högtryckstvättar
 • Högtrycksslangar som vi pressar enligt era längder
 • Spolhandtag och spolrör
 • Gödselrep
 • Utgödslingsdelar
 • Fodermotorer
 • Flexspiraler
 • Delar till gödselpumpar
803